/:

GLOBAL STYLE plus, GLOBAL STYLE

GLOBAL - Global Style, Global Style plus .

Global, , , , , .
Global - Global Style plus Global Style:
- Global Style plus( -350 500 ):
Global Style plus350. 425 , 80 , 95 . 140 .
Global Style plus500. 575 , 80 , 95 . 185 .
- Global Style ( -350 500 ):
Global Style350. 415 , 80 , 80 . 120 .
Global Style500. 565 , 80 , 80 . 171 .
Global Style plus Global Style
:
35
52
- 110
- ,, . .
򠠠 頠

( ) - (, ) , ( , ) () ;

Global Style plus 350 ( - 350 ). - 425 .

Global Style 500 ( - 500 )

Style plus 350/1 425 . 80 . 95 . 140 . (1 )660 .
Style plus 350/4 425 . 320 . 95 . 560 . (4 )2640 .
Style plus 350/6 425 . 480 . 95 . 840 . (6 )3960 .
Style plus 350/8 425 . 640 . 95 . 1120 . (8 )5280 .
Style plus 350/10 425 . 800 . 95 . 1400 . (10 )6600 .
Style plus 350/12 425 . 960 . 95 . 1680 . (12 )7920 .
Style plus 350/14 425 . 1120 . 95 . 1960 . (14 )9240 .
Global ( )370 .

Global Style plus 500 ( - 500 ). - 575

Style plus 500/1 575 . 80 . 95 . 185 . (1 )670 .
Style plus 500/4 575 . 320 . 95 . 740 . (4 )2680 .
Style plus 500/6 575 . 480 . 95 . 1110 . (6 )4020 .
Style plus 500/8 575 . 640 . 95 . 1480 . (8 )5360 .
Style plus 500/10 575 . 800 . 95 . 1850 . (10 )6700 .
Style plus 500/12 575 . 960 . 95 . 2220 . (12 )8040 .
Style plus 500/14 575 . 1120 . 95 . 2590 . (14 )9380 .
Global ( )370 .

Global Style 350 ( - 350 ). - 415 .

Style 350/1 415 . 80 . 80 . 120 . (1 )620 .
Style 350/4 415 . 360 . 80 . 480 . (4 )2480 .
Style 350/6 415 . 480 . 80 . 720 . (6 )3720 .
Style 350/8 415 . 640 . 80 . 960 . (8 )4960 .
Style 350/10 415 . 800 . 80 . 1200 . (10 )6200 .
Style 350/12 415 . 960 . 80 . 1440 . (12 )7440 .
Style 350/14 415 . 1120 . 80 . 1680 . (12 )8680 .
Global ( ) 370 .

Global Style 500 ( - 500 ). - 565 .

Style 500/1 565 . 80 . 80 . 171 . (1 )630 .
Style 500/4 565 . 320 . 80 . 684 . (4 )2520 .
Style 500/6 565 . 480 . 80 . 1026 . (6 )3780 .
Style 500/8 565 . 640 . 80 . 1368 . (8 )5040 .
Style 500/10 565 . 800 . 80 . 1710 . ( 10 )6300 .
Style 500/12 565 . 960 . 80 . 2052 . (12 )7560 .
Style 500/14 565 . 1120 . 80 . 2394 . (14 )8820 .
Global ( )370 .